Monday, June 30, 2008

Photo 15


تور کویر
دبی

Sunday, June 29, 2008

Photo 14


یک رستوان بین راهی در یکی از اتوبان های اتریش نزدیک وین

Saturday, June 28, 2008

Wednesday, June 25, 2008

Photo 12

تهران
------------------
دراتاق تنهایی ام
روزنه ای باز می شود
تا خوب بنگرم
به پنجره هایی که بسویم
گشوده می شوند
با خود می اندیشم چه زیبا بود
اگر
روی دیوار خانه ام
بجای روزنه پنجره ای داشتم
و چه زیباتر بود که خانه ام
هیچ دیواری نداشت
و آسمان سقفم بود

شعر : رامتین شاهرودی

Tuesday, June 24, 2008

Photo 11


تصور کنید اگر پنجره های شهر با گل تزیین می‌شد و از رنگ های شاد برای پنجره‌ها و دیوار‌ها استفاده می‌کردیم فضای شهر چقدر تغییر می‌کرد؟

Monday, June 23, 2008

Photo 10

بدون شرح

Sunday, June 22, 2008

Photo 9

پارک نیاوران
زمستان 86

Saturday, June 21, 2008

Photo 8Wednesday, June 18, 2008

Photo 7دهکده‌ایی نزدیک شهر وین

!منرو رو یاد کارتون پت پستچی می‌اندازه

Monday, June 16, 2008

Photo 6


یک خراطی در رشت

Sunday, June 15, 2008

Photo 5


عکسی که در خیابان حافظ با گوشی موبایل گرفتم

Saturday, June 14, 2008

Photo 4

چهار فصل

Wednesday, June 11, 2008

Photo 3

بندر انزلی

مقصد چه دور است